ÇALIŞMA İZNİ

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca ülkemizde yabancı uyruklu bir şahsı çalıştırabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması zorunludur.

*Türkiye’de çalışmak/çalıştırılmak istenilen yabancıların uyruğunda bulunduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki T.C. Dış Temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradan alacağı 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-devlet kapısı üzerinden çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

*Türkiye’de en az altı ay süreli ve geçerliliği devam eden ikamet izni bulunan yabancılar için ilgili işverenlerce yurtiçinden e-devlet kapısı üzerinden çalışma izni başvurusu yapılabilir.

BESAY Danışmanlık yabancı adına Konsolosluk randevusunu alır. Yabancı da uyruğunda bulunduğu veya ikametinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’na giderek  BESAY Danışmanlık tarafından hazırlanan dosya ile randevu gün ve saatinde “çalışma vizesi” başvurusu yapar.

Konsolosluktan aldığı referans numarasının yasal süresi içerisinde, BESAY Danışmanlık uzmanları tarafından Bakanlığa e-imza yetkilendirmesiyle ‘’çalışma izni’’ başvurusu yapılır.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BAKANLIK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Çalışan her yabancı personel için 5 Türk vatandaşı çalışanın olması (Geçici Koruma kapsamındaki Suriyeliler hariç),
 • Yabancı çalıştıracak kuruluşun ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya,
 • Yıllık cirosunun en az 800.000 TL veya,
 • Yıllık ihracatının en az 250.000 USD olması,
 • Çalışacak yabancıya verilecek ücretin yapacağı işe uygun olması gerekmektedir.

BESAY Danışmanlık başvuru öncesi yabancı ve işverenin evraklarını inceler ve her biri alanında uzman ekibiyle Türkiye’deki yabancılara profesyonel, hızlı ve güvenilir hizmet sağlar.

ÇALIŞMA İZNİ TÜRLERİ

4817 sayılı kanuna göre yabancı çalışma izinleri 4 şekildedir;

 • Süreli Çalışma İzni
 • Süresiz Çalışma İzni
 • Bağımsız Çalışma İzni
 • Turkuaz Kart
 1. SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Yabancılar için çalışma izin başvurusu olumlu sonuçlanan kişilere, belirli bir işte çalışmak koşuluyla  ilk başvuruda  en fazla bir yıl (12 ay) süreyle çalışma izni verilir.

Yabancının aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi durumunda çalışma izni uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Çalışma izni uzatma başvurusu, yabancının izninin bitimine son 2 ay kala yapılabilir.

Uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda; ilk süre uzatımında en çok iki yıl, sonraki uzatımında üç yıla kadar süreli çalışma izni verilebilir.

 1. SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az 8 yıl kanuni  olarak çalışma izni olan  veya   uzun dönem ikamet izni olan yabancı vatandaşlar , Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ,süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izininin sağladığı tüm haklardan faydalanır.

Süresiz çalışma izni olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik yapma yükümlülüğü yoktur.

 1. BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları şartıyla; profesyonel meslek mensubu yabancılara, belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izninin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

Bağımsız çalışma izni süreli olarak düzenlenir.

Yabancıya ödenecek ücretler

*Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için brüt asgari ücretin 6,5 katı,
* Mühendis ve mimarlar ile birim veya şube müdürleri için brüt asgari ücretin 4 katı,
*Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için brüt asgari ücretin 3 katı,
*Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az brüt asgari ücret,                                              *Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde; ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için brüt asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.