Geçici Koruma kartı:

Geçici koruma kartı (GKK) , Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. Bu kişilerin Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri,  Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlere, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçici koruma sağlanan Suriyeliler, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.

Çalışma izni olmaksızın geçici koruma sağlanan yabancılar ile bunları çalıştıranlar hakkında 27.2.2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri hakkında kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

    Geçici Koruma kartlı Suriyeli çalışma izni kriterleri;

  • Bu kartı sadece Suriyeliler alabilir.
  • Geçici koruma kartını (GKK) hangi ilden aldıysa yabancı o ilde çalışabilir.
  • Geçici koruma sağlanan yabancılara her seferinde en fazla bir(1) yıl süreli çalışma izni verilir.
  • Eğer Türk vatandaşı çalışanı 10 ‘dan az ise sadece 1 geçici koruma kartlı Suriyeli çalışabilir. Ama 1 den fazla geçici koruma kartlı Suriyeli çalıştırılmak istenirse her çalışan GKK’lı için 10 SGK’lı Türk personeli çalıştırılmalıdır.
  • Geçici koruma kapsamında geçirilen süreler, vatandaşlığa sayılmaz.
  • Geçici koruma kartına sahip olan kişi kartı alış tarihinden en az 6 ay sonra çalışma iznine başvurabilir.
  • Geçici koruma kartına sahip Suriyeliler brüt asgari ücret üzerinden çalıştırılabilirler.
  • Geçici koruma sağlanan yabancının çalışma izninin bulunup bulunmadığı ile çalışma izni muafiyeti kapsamında olup olmadığı Yabancı Çalışma İzni Sorgulama Sistemi

(www. calısmaizni.gov.tr) üzerinden yabancı kimlik numarası girerek sorgulanabilir.

  • 2019 yılı Geçici koruma çalışma izini harç tutarı 283,20 TL, değerli kağıt bedeli 89 TL’dir.