ŞİRKET SAHİBİ YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

 • Yabancı şirket sahibinin , çalışma izni başvurusunda bulunacağı şirketinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir.
 • Çalışma izni başvurusunda bulunulan işyerinde en az 5 T.C. vatandaşı istihdam edilmesi zorunlu olup, yeni kurulmuş şirketlerde bu şart ilk 6 ay aranmamaktadır;
 • Şirket ortağı yabancının, şirket sermayesine en az %20 ortak olması ve sermaye payının 40.000 TL’den az olmaması gerekmektedir.
 • Şirket müdürünün yabancı uyruklu olması durumunda çalışma izni alınması zorunludur.
 • İlk başvuruda çalışma izinleri bir(1) senelik verilmektedir, birinci senenin sonunda çalışma izni uzatma başvurularında şirketin, SGK, VERGİ, BAĞKUR gibi borçlarının bulunmaması veya yapılandırılmış olması çok önemlidir.
 • Çalışma izni uzatma başvurusu Yabancı şirket ortağının çalışma izninin bitiş süresinden 2 ay öncesinde yapılabilir.

Şirket ortağı ya da şirket sahibi çalışma izni yurt içi başvurularında istenilen belge ve bilgiler,

 • Başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Ticaret Odası’ndan alınmış Faaliyet Belgesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • SGK e-bildirge yetkilisine ait Elektronik İmza

Yabancıdan İstenen Belgeler;

 • İkamet İzin Kartı (En az 6 aylık)
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf

Yabancı şirket ortağı yurt dışı başvurusunda istenilen bilgi ve belgeler

Yabancının Türkiye’de geçerli en az 6 aylık alınmış bir ikamet izninin bulunmaması durumunda uyruğunda bulunduğu veya  ikametinin bulunduğu ülkedeki  Türk Konsolosluğu’na giderek  “çalışma vizesi” başvurusu yapar.

Konsolosluk başvurusu;

 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli Süreli İş sözleşmesi
 • Adli Sicil Belgesi
 • Doğum Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri

Bakanlık Başvurusu

 • Başvuru Dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Ticaret Odası’ndan alınmış faaliyet belgesi
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • E-imza

Yabancıdan İstenen Belgeler;

 • Türk Temsilciliğinden alınmış referans numarası
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • 1 adet fotoğraf