TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK YABANCI PERSONELER İÇİN ÇALIŞMA İZNİ KRİTERLERİ

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşanılan olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerinde kolaylıklar sağlanmıştır.

Konu hakkında Aile ve Çalışma Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler ve sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde söz konusu ilave kolaylıkların 2019 yılında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;

Turizm sektöründe çalışacak yabancıya ödenecek en düşük tutar brüt asgari ücret olmalıdır. Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden ve tam süreli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından  belgeli veya belgesiz  turizm  işletmeleri  ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat  acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları  ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılara en az ödenebilecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olamaz.

İstihdam kotası uygulanmayacak olup , 10 Türk personel çalıştıran işletmeler istedikleri kadar yabancı çalıştırabilecekler.

Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı 5 T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz  turizm  işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir.

As a photo layout to to a number of different! buy research papers online.