Yabancı Vatandaşların Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Hak Kazanma Yöntemleri

Yabancı vatandaşların Yatırım Yoluyla Türk vatandaşlığı almasıyla alakalı çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan ‘Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Alma’ ile alakalı 12 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan resmi gazetede belirtilen esaslarda, 19 Eylül 2018 de yayınlanan resmi gazeteye istinaden bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu işlemlere ‘Uygunluk Belgesi’ alınarak başlanacaktır. Uygunluk Belgesi almanın 6 farklı yolu bulunmaktadır. Bunları maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

1) 250.000 USD’dan veya karşılığı Türk Lirası ya da karşılığı döviz tutarından az olmamak şartıyla taşınmaz almak.

-Bu yoldan faydalanacak yatırımcılar uygunluk belgesi için Bakanlığa başvurur. Başvuru esnasında dikkat edilecek başlıca hususlar; değerleme raporu, tapu kayıtlarının üç yıl satılmaması vb. şeklinde özetlenebilir.

 2)   500.000 USD’dan veya karşılığı Türk Lirası ya da karşılığı döviz tutarından az olmamak şartıyla sabit sermaye yatırımı yapmak.

-Bu yolu seçecek yatırımcılar uygunluk belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurur.

 3)  En az 50 kişi istihdam etmek.

-Bu yolu seçecek yatırımcılar uygunluk belgesi için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdrülüğüne başvurur.

 4) 500.000 USD ‘dan veya karşılığı Türk Lirası ya da karşılığı döviz  tutarından az olmayan tutarın mevduatta üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak.

-Bu yolu seçecek yatırımcılar uygunluk belgesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Dairesine başvurur.

   5)  500.000 USD’dan veya karşılığı Türk Lirası ya da karşılığı döviz tutarından az olmamak şartıyla Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak.

-Bu yolu seçecek yatırımcılar uygunluk belgesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurur.

6) 500.000 USD ‘dan veya karşılığı Türk Lirası ya da karşılığı döviz tutarından az olmamak şartıyla gayrimenkul yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak.

-Bu yolu seçecek yatırımcılar uygunluk belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu Aracalık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına başvurulur.

İlgili tutarların değerleri belirlenirken tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru veya çapraz döviz kuru dikkate alınacaktır.

Uygunluk belgesi almak için belirtilen yöntemlerden hangisinin kullanıldığı gözetmeksizin, uygunluk belgesi alındıktan sonraki süreç hepsi için ortaktır. Bu adımların hepsi ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektirdiğinden ötürü ve özellikle zaman kaybı yaşamamanız için uzman kadrosuyla BESAY DANIŞMANLIK firmasından profesyonel hizmet alabilirsiniz.

 

Yatırım yoluyla türk vatandaşlığı hakkı kazanmanın dışında, türk vatandaşı olabilmek için belli başlı diğer metodlar da şunlardır;

  • Yabancı kişilerin; Türk vatandaşlığı başvurusu sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye’de ikamet etmesi, geçimini sağlayabilecek seviyede gelirinin olması, Türkçe konuşabilmesi, Türkiyeye yerleşmeye karar verdiğini kanıtlaması, milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit edecek durumda bulunmaması gerekir.
  • Bir türk vatandaşı ile evlenip 3 yıl evli kalan yabancı kişiler başvuru yapabilir.
  • 18 yaşını doldurmamış olması şartıyla evlat edinilmiş yabancı kişiler vatandaşlık başvurusu yapabilirler.
  • Bunların dışında istisnai olarak da türk vatandaşlığına kabul edilme durumları olabilir, profesyonel sporcu olunması vb..
  • Daha önce anne ve babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenler ya da kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler başvuru tarihinden itibaren geriye dönük olarak 3 yıl boyunca Türkiye’de ikamet şartıyla, Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden vatandaşlık kazanabilirler.

 

Bütün bu yöntemler ile alakalı BESAY DANIŞMANLIK olarak profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz