Kanunlara göre yabancı uyruklu vatandaşların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler;

  • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık.
  • Eczacılık
  • Veterinerlik
  • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
  • Avukatlık
  • Noterlik
  • Özel güvenlik görevlisi
  • Kara suları dahilinde balık, istirideye , midye ,sünger , inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık , katiplik, tayfalık.
  • Gümrük müşavirliği
  • Turist rehberliği